Shochiku

TitreAnnée
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >
 
Eté japonais : double suicideMuri Shinju: Nihon no Natsu1967
Passion ardente情炎1967
Flamme et femmeHonô to onna1967
Amours dans la neige樹氷のよろめき1968
Requiem for a MassacreMinagoroshi no reika1968
Le Retour des trois soulards帰って来たヨッパライ1968
Hitokiri le châtiment御用金1969
The Shadow Within影の車1970
Journey Into Solitude旅の重さ1972
Home from the Sea故郷1972
Le Vase de SableSuna no utsuwa1974
Tora-san 16 : the IntellectualOtoko wa tsurai yo: Katsushika risshihen1975
Tora-san 17 : Sunrise and SunsetOtoko wa tsurai yo: Torajiro yuuyake koyake1976
Edogawa Rampo no injûEdogawa Rampo no injû1977
Tora-san 19 : Meets His LordshipOtoko wa tsurai yo: Torajiro to tonosama1977
Bandit contre Samouraïs雲霧仁左衛門1978
Tora-san 22 : Talk of the TownOtoko wa tsurai yo: Uwasa no torajiro1978
Demon Pond夜叉ケ池1979
Chasseurs des Ténèbres闇の狩人1979
L' Echo de la montagneHaruka naru yama no yobigoe1980
 
info
action
plus
  • liens
  • photos
liste des studios