Korean Film Awards (MBC)

meilleur film

meilleur acteur

CHO In-Seong
HWANG Jeong-min
RYU Seung-Beom
HAN Seok-Kyu
RYU Deok-Hwan

meilleure actrice

JANG Jin-Young
GONG Hyo-jin
KIM Min-Jeong
EOM Jeong-Hwa
GO Hyun-Jung

meilleur réalisateur

BONG Joon-Ho
KIM Tae-Yong
LEE Joon-Ik
YU Ha
HONG Sang-Soo

meilleur second rôle masculin

LEE Beom-Su
JIN Gu
LEE Byeong-Jun
YOO Ji-Tae
YUN Jong-Bin

meilleur second rôle féminin

CHU Ja-Hyeon
KO Ah-Seong
KANG Seong-Yeon
KIM Ji-Suk
KIM Ho-Jeong

meilleur scénario

SON Jae-gon
KIM Tae-Yong
SEONG Ki-Yeong
KIM Dae-Wu
KIM Hyeon-Seok
LEE Hae-Yeong
LEE Hae-Jun

meilleur photographie

KIM Hyeong-Gu
OH Hyeon-Je
YUN Hong-Shik
HONG Gyeong-Pyo
KIM Hyeong-Gu

meilleure direction artistique

CHO Geun-Hyeon
KOICHI Takeuchi
RYU Seong-Hee
KANG Seung-Yong

meilleur montage

PARK Gok-Ji
JEONG Jin-Hee
SEONG Su-A
KIM Sang-Beom
NAM Na-Yeong
SHIN Min-Gyeong

meilleure musique

LEE Byeong-Wu
BANG Jun-Seok
LEE Byeong-Wu
JO Yeong-Wuk
KIM Jun-Seong

meilleurs effets visuels

meilleur son

meilleur réalisateur débutant

LEE Hae-Yeong
LEE Hae-Jun
KIM Dae-Wu
CHO Chang-Ho
BANG Eun-Jin
YUN Jong-Bin

meilleur espoir masculin

LEE Jun Ki
MOON Se-Yun
KIM Shi-Hu
OHN Ju-Wan
HA Jeong-Wu

meilleur espoir féminin

CHU Ja-Hyeon
JEONG Yumi
LEE Yeon-Hee
JO Yi-Jin
GO Hyun-Jung


action
infos
résultats
cérémonies