Daniel WU Yin-Cho
吳 彥組

title yearcountry boxoffice
Young and Dangerous The Prequel 1998 Hong-Kong 2 353 800 HK$
Bishonen 1998 Hong-Kong 2 122 300 HK$
City of Glass 1998 Hong-Kong 9 875 565 HK$
Purple Storm 1999 Hong-Kong 10 090 252 HK$
Gen X Cops 1999 Hong-Kong 15 627 679 HK$
Gorgeous 1999 Hong-Kong 27 543 899 HK$
The Peeping 2002 Hong-Kong 2 719 683 HK$
Naked Weapon 2002 Hong-Kong 708 670 HK$
Hidden Track 2003 Hong-Kong 683 268 HK$
Miss Du Shi Niang 2003 Hong-Kong 206 525 HK$
Enter The Phoenix 2004 Hong-Kong 10 560 000 HK$
The Twins Effect 2 2004 Hong-Kong 14 600 000 HK$
One Night in Mongkok 2004 Hong-Kong 7 656 250 HK$
New Police Story 2004 Hong-Kong 21 070 000 HK$
Drink Drank Drunk 2005 Hong-Kong 11 880 000 HK$
Everlasting Regret 2005 Hong-Kong 3 050 000 HK$
House of Fury 2005 Hong-Kong 10 952 025 HK$
Divergence 2005 Hong-Kong 6 315 251 HK$
The Banquet 2006 Hong-Kong 7 070 000 HK$
Protégé 2007 Hong-Kong 26 280 000 HK$
Blood Brothers 2007 Hong-Kong 760 000 HK$
buy his/her movies buy his/her movies
info
action
plus


community