my grade
-/5

Belle and Sebastian

main information

english title Belle and Sebastian
original title 名犬ジョリー
aka Meiken Jolie
french titleBelle et SÚbastien
year1981
countryJapan


cast & crew

director HAYAKAWA Kenji
producer KATO Yoshio
HOSADA Nobuaki
composer KOMORI Akihiro
scriptwriter YOSHIKAWA Y˘ji
KASHIWAKURA Toshiyuki
MAJIMA Mitsuru
character designer SEKI Shuichi
animation director MOMOSE Yoshiyuki
KOSAKO Yoshishige
NOZAKI Tsunenaka
TANAKA T˘ru
SAIJO Takashi
TSUJI Shinichi
TAKAHASHI Shigesuke
KITAJIMA Nobuyuki
HIRAYAMA Nobuo
IIDA Kazuo
KONDO Yűichi
original storyCÚcile AUBRY


additional Info

duration52 Úpisodes


synopsis

You are not authorized to access this page.
info
actions
plus
  • links
  • serial/remake
  • box office
  • awards
  • pics
  • trailer
  • audio extract


community